Houdings- en bewegingsanalyse

Hoe verhouden en bewegen jouw lichaamssegmenten zich t.o.v. elkaar? Verloopt de beweging intra-articulair (in het gewricht) en extra-articulair (gewrichten t.o.v. elkaar)? Wat is normale beweging voor jouw lichaam en wat is afwijkend? Hoe sturen we dit bij als dat nodig is of wanneer laten we het best zoals het is?

close menu